Promjene na listi blokiranih CBCG: 31.1.2018. godine